Всеукраїнська інтернет-конференція з міжнародною участю розглянула стан та перспективи подолання проблем місцевого самоврядування в сучасній Україні - Факультет історичної та соціально-психологічної освіти

Всеукраїнська інтернет-конференція з міжнародною участю розглянула стан та перспективи подолання проблем місцевого самоврядування в сучасній Україні

Факультет історичної та соціально-психологічної освіти > Новини факультету > Всеукраїнська інтернет-конференція з міжнародною участю розглянула стан та перспективи подолання проблем місцевого самоврядування в сучасній Україні

Збірник та програма

Close

У п’ятницю, 16 квітня 2021 року на базі Університету Григорія Сковороди в Переяславі за його ініціативи та співорганізації з Інститутом історії України НАН України (м. Київ), Ізмаїльським державним гуманітарним університетом (м. Ізмаїл, Україна), Кагульським державним університетом імені Б.П. Хашдеу (м. Кагул, Республіка Молдова) та Університетом «Danubius» (м. Галац, Румунія) відбулася Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція (з міжнародною участю) «Проблеми місцевого самоврядування в сучасній Україні: стан та перспективи їх подолання». Зважаючи на виклики сьогодення учасники долучалися до заходу з допомогою платформи Microsoft Teams, а серед проблемних питань, піднятих у ході зібрання були проблема наповнення бюджетів ОТГ, інститут комунальної власності та децентралізація державної влади як проблема, співпраця органів державної влади та органів громадського самоврядування, Європейська хартія місцевого самоврядування та її втілення в життя на теренах України, європейські приклади місцевого самоврядування та історія місцевого самоврядування в Україні.

Після он-лайн та оф-лайн реєстрації учасників своїми вітальними та вдячними слова зібрання відкрили доктор історичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України, ректор Університету Григорія Сковороди в Переяславі, заступник голови Національної спілки краєзнавців України Віктор Коцур; кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з навчально-методичної роботи Університету Григорія Сковороди в Переяславі Вячеслав Різник; доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу історії України XIX – початку XX ст. Інституту історії України НАН України, голова Національної спілки краєзнавців України Олександр Реєнт та доктор історичних наук, професор кафедри української і всесвітньої історії та культури, проректор з науково-педагогічної роботи Ізмаїльського державного гуманітарного університету Лілія Циганенко.

Пленарне засідання було означене оглядом сільського самоврядування у період економічної модернізації України другої половини ХІХ – початку ХХ ст (Реєнт Олександр Петрович, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу історії України XIX – початку XX ст. Інституту історії України НАН України, голова Національної спілки краєзнавців України);  історичних форм самоврядування в Україні (1860-ті рр. – початок ХХ ст.) (Шандра Валентина Степанівна, доктор історичних наук, професор, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України); місцевого та громадського самоврядування в закладах освіти українських губерній у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (Милько Володимир Іванович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України); впровадження e-government в органах влади у контексті досвіду ЄС та українських реалій (Циганенко Лілія Федорівна, доктор іст. наук, професор кафедри української і всесвітньої історії та культури, проректор з науково-педагогічної роботи Ізмаїльського державного гуманітарного університету та Рязанов О.Ю. студент Ізмаїльського державного гуманітарного університету), а також натуральних повинностей селянських громад у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (Мельничук Катерина Вікторівна, аспірантка Інституту історії України НАН України).

Надалі робота конференції розгорнулася у шести секціях. Секція 1 під назвою «Проблема наповнення бюджетів ОТГ», яку координувала кандидат історичних наук, доцент кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі Тетяна Соловойова розглядала стратегію планування економічного розвитку як інструмент забезпечення фінансової самодостатності територіальних громад в Україні (Каплієнко Микола Вікторович, директор відділу міжнародного співробітництва та розвитку інфраструктури Ізмаїльського державного гуманітарного університету); фінансовий потенціал автономії місцевого самоврядування (Колтун Вікторія Семенівна, доктор наук державного управління, професор, Ph.D. in Public Administration Національної академії державного управління при Президентові України; Радченко Олексій Володимирович, аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України); джерела фінансування органів місцевого самоврядування в Україні (Березанська Ірина Михайлівна, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії і культури України та спеціальних історичних дисциплін Університету Григорія Сковороди в Переяславі); особливості формування та виконання бюджету об’єднаних територіальних громад (Кучеренко Світлана Юріївна, кандидат економічних наук, доцент, декан факультету фінансово-економічної і професійної освіти, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, Леваєва Людмила Юріївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, Університет Григорія Сковороди в Переяславі) та проблемні питання формування бюджетів органів місцевого самоврядування (Губенко Валентина Валеріївна, викладач кафедри публічне управління та адміністрування Університету Григорія Сковороди в Переяславі).

Учасники Секції 2 під назвою «Інститут комунальної власності та децентралізація державної влади як проблема», у координації якої була задіяна кандидат історичних наук, доцент кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі Олеся Ткаченко ділилися результатами своїх розвідок щодо впливу децентралізації на громадянську активність в ОТГ (Коцур Леся Михайлівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри політології Університету Григорія Сковороди в Переяславі); децентралізацію управління як необхідну передумову становлення громадянського суспільства (Рубан Алла Олексіївна, кандидат філософських наук, доцент кафедри політології, заступник декана факультету історичної і соціально-психологічної освіти з наукової роботи Університету Григорія Сковороди в Переяславі); новий законопроект «Про місцеве самоврядування в Україні» у контексті шляхів удосконалення сучасної реформи децентралізації в Україні (Соловйова Тетяна Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі та Морей Тетяна Василівна, викладач кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі); інноваційні підходи до формування підходів децентралізації влади в Україні, зокрема як засобу посилення демократії (Редзюк В’ячеслав Володимирович, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри публічного управління та адміністрування Університету Григорія Сковороди в Переяславі); теоретико-методологічні аспекти просторового планування територій та сучасні проблеми і прогресивні шляхи подолання формування освітнього простору в умовах децентралізації (доповіді Бобровніка Юрія Вікторовича, кандидата історичних наук, старшого викладача кафедри публічного управління та адміністрування Університету Григорія Сковороди в Переяславі, Переверзи Ірини Михайлівни, кандидата юридичних наук, старшої викладачки кафедри права і соціальної роботи Ізмаїльського державного гуманітарного університету, Мельника Юрія Івановича, провідного фахівця, координатора проектів Центру регіонального розвитку Ізмаїльського державного гуманітарного університету та Кічука Ярослава Валерійовича, доктора педагогічних наук, професора кафедри права та соціальних наук Ізмаїльського державного педагогічного університету); субсидіарність в регіональній політиці в Україні у контексті уроків децентралізації (Тодоров В’ячеслав Іванович, кандидат географічних наук, доцент, директор Центру регіонального розвитку Ізмаїльського державного педагогічного університету) та пріоритетні напрями формування правової компетентності посадових осіб місцевого самоврядування в умовах децентралізації повноважень (Перегняк І.В., викладач кафедри права та соціальних наук Ізмаїльського державного педагогічного університету), а також політичну складову децентралізаційного процесу (Войтенко Юрій Миколайович, кандидат історичних наук, доцент кафедри політології Університету Григорія Сковороди в Переяславі).

Не менш значущих результатів у своїх наукових пошуках досягли учасники Секції 3, яка мала назву «Співпраця органів державної влади та органів громадського самоврядування» (керівник секції – кандидат історичних наук, доцент кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі Андрій Лисенко); Секції 4 під назвою «Європейська хартія місцевого самоврядування та її втілення в життя на теренах України» (Керівник секції: кандидат історичних наук, доцент кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі Тетяна Ткаченко); Cекції 5 «Європейські приклади місцевого самоврядування» (Керівник секції: кандидат історичних наук, викладач кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі Роман Коцур) та Секції 6 «Історія місцевого самоврядування в Україні» (Керівник секції: доктор історичних наук, завідувач-професор кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі Марина Ігнатенко).

Зі збірником матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю) «Проблеми місцевого самоврядування в сучасній Україні: стан та перспективи їх подолання» можна ознайомитися натиснувши на відповідну кнопку зверху публікації. Там ви можете нагадати собі й повну програму зібрання.

Принагідно, організатори конференції дякують за активну участь та цікаві розвідки усім учасникам конференції й партнерам по організації та розраховують на подальшу співпрацю.

Прес-центр кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання

Перейти до вмісту