Факультет - Факультет історичної та соціально-психологічної освіти

Факультет

Соціоісторичний факультет ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» був утворений рішенням Вченої ради університету від 1 вересня 2018 року в результаті об’єднання факультету педагогіки і психології та історичного факультету.

Соціоісторичний факультет готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» і «магістр» за такими спеціальностями і спеціалізаціями:

– 014. Середня освіта (історія, спеціалізації: основи правознавства; краєзнавчо-туристична робота; музеєзнавство; українознавство; християнська етика): випускники отримують кваліфікацію «Вчителя історії» (бакалавр), термін навчання 4 роки; «Історика. Викладача історії (із зазначенням спеціалізації: Вчитель історії та основ правознавства»; Організатор краєзнавчо-туристичної роботи; Організатор музейної справи; Вчитель історії та українознавства; Вчитель християнської етики, етики та естетики) (магістр), терміни навчання 1,5 років (освітньо-професійна програма підготовки) і 2 роки (освітньо-наукова програма підготовки);

– 052. «Політологія»: випускники отримують кваліфікацію «Політолога. Викладача соціально-гуманітарних дисциплін» (бакалавр), термін навчання 4 роки; «Політолога. Викладача соціально-політичних дисциплін вищих навчальних закладів» (магістр), термін навчання 1,5 років;

– 281. «Публічне управління та адміністрування»: випускники отримують кваліфікацію «бакалавра з публічного управління та адміністрування» (бакалавр), термін навчання 4 роки.

–  «Дошкільна освіта»: у дошкільні навчальні заклади різного типу та форм власності; дитячих центрах; реабілітаційні заклади різного типу; управлінських структурах (обласні, міські та районні відділи освіти); заклади вищої освіти і т.д.;

–  «Психологія»: у закладах освіти різних рівнів; лабораторіях; науково-дослідних інститутах; консультативних установах; центрах практичної психології; медичних закладах; реабілітаційних центрах; в установах із питань виконання покарань; лікувальних закладах загальнотерапевтичного й психіатричного профілю та ін.;

–  «Соціальна робота»: в органах державної влади та місцевого самоврядування (соціальні служби), регіональних центрах соціальної політики; правоохоронних органах (психологічні служби, ювенальна превенція, служба пробації, пенітенціарні заклади); організаціях соціального захисту та надання соціальних послуг, охорони здоров’я, освіти, культури, а також закладах вищої освіти тощо.

Студенти мають змогу під час навчання долучатися до наукової, суспільної, волонтерської діяльності, співпраці із соціальними службами, закладами дошкільної і загальної середньої освіти, здобуваючи свій перший професійний досвід. Цікаве й активне дозвілля студентів дає змогу кожному розкрити свої здібності й таланти, реалізовуватися та самовдосконалюватися.

Студентське життя факультету є дуже насиченим, має давні й цікаві традиції: куліш-знайомство першокурсників щороку на початку вересня, участь студентів у загально-університетському Дні першокурсника й посвяті нового покоління істориків, політологів і управлінців у студенти, День знайомств, День святого Валентина, День студентського самоврядування; організація й проведення конкурсів: «Вуличні театри», «Бої подушками», «Міцний горішок»; квестів «Зелене місто», «Козак-квест», «Моя Батьківщина – Україна».

Перейти до вмісту