Історія факультету - Факультет історичної та соціально-психологічної освіти

Історія факультету

Соціоісторичний факультет створено 1 вересня 2018 року, які включає відділення історії (історичний факультет) та відділення педагогіки та психології (факультет педагогіки і психології).

Історичний факультет

За 23-річну історію історичного факультету його очолювали: з вересня 1994 р. по травень 1998 р. – кандидат історичних наук, доцент Коцур Віктор Петрович; з травня 1998 р. по серпень 2002 р. – кандидат історичних наук, доцент Колибенко Олександр Володимирович; з вересня 2002 р. по серпень 2012 р. – кандидат політичних наук, доцент Дем’яненко Борис Леонідович; з вересня 2012 р. – доктор політичних наук, професор Дем’яненко Борис Леонідович.

За час становлення та зростання факультету 9 викладачів захистили докторські дисертації (6 – доктори історичних наук, 2 – доктори філософських наук, 1 доктор політичних наук), 70 викладачів, аспірантів, здобувачів – кандидатські (50 – кандидати історичних наук; 16 – кандидати філософських наук; 3 – кандидати політичних наук, 1 – кандидат юридичних наук) дисертації.

Середній вік викладачів факультету складає 45 років.

Натепер на історичному факультеті функціонують чотири кафедри: випускова кафедра історії та культури України (завідувач кафедрою – доктор історичних наук, професор Валентина Костянтинівна Молоткіна) – з 01.09.2017 р. на кафедрі працюють штатних 13 осіб (з них, 4 доктори історичних наук, професори).

Випускова кафедра загальної історії, правознавства й методик навчання (завідувач кафедрою – доктор історичних наук, професор Марина Миколаївна Ігнатенко) – на кафедрі працюють штатних 14 осіб (з них, 1 доктор історичних наук, професор).

Випускова кафедра політології (завідувач кафедрою – доктор політичних наук, професор Володимир Михайлович Вакулич) – на кафедрі працюють штатних 11 осіб (з них, 2 доктори політичних наук, професори).

Кафедра філософії (завідувач кафедрою – доктор філософських наук, професор Іван Петрович Стогній) – на кафедрі працюють штатних 8 осіб (з них, 2 доктори філософських наук, професори).

Факультет педагогіки і психології

Факультет педагогіки і психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» створений 11 травня 1998 року, на якому продовжили підготовку фахівців дошкільної освіти і розпочато набір студентів на спеціальності «Психологія» та «Соціальна педагогіка». До 2008 р. факультет очолювала Борисова Олена Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент. З вересня 2008 р. декан факультету – Яценко Ліана Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Нині факультет об’єднує три випускові кафедри: кафедру психології (завідувач – професор Г.О.Хомич), кафедру психології і педагогіки дошкільної освіти (завідувач – професор Л.О. Калмикова), кафедру соціальної педагогіки і соціальної роботи (завідувач – професор Д.С.Мазоха).

Контингент студентів складає 586 студенти, з них на денній формі навчання – 242 особи та заочній формі навчання – 344 осіб.

Факультет педагогіки і психології своєчасно реагує на соціальні запити, готуючи майбутніх фахівців до професій, яких найбільше потребує сучасне українське суспільство – це виховання нової генерації громадян України (спеціальність «Дошкільна освіта»), розбудова громадянського суспільства, підготовка активних суспільних лідерів, волонтерів, здатних допомогти вирішити соціальні проблеми як окремим громадянам, так і соціальним групам (спеціальність «Соціальна робота»), а також сприяння особистісній самореалізації, забезпечення психологічного здоров’я нації, готовності долати життєві труднощі і досягати успіху (спеціальність «Психологія»).

Наші студенти здобувають знання із соціальних наук, педагогіки, психології, права, економіки та медицини. Тому випускники факультету педагогіки і психології мають змогу працевлаштуватися у державному й приватному секторах соціальної сфери, а саме:

– спеціальність «Дошкільна освіта»: у дошкільні навчальні заклади різного типу та форм власності; дитячих центрах; реабілітаційні заклади різного типу; управлінських структурах (обласні, міські та районні відділи освіти); заклади вищої освіти і т.д.;

– спеціальність «Психологія»: у закладах освіти різних рівнів; лабораторіях; науково-дослідних інститутах; консультативних установах; центрах практичної психології; медичних закладах; реабілітаційних центрах; в установах із питань виконання покарань; лікувальних закладах загальнотерапевтичного й психіатричного профілю та ін.;

– спеціальність «Соціальна робота»: в органах державної влади та місцевого самоврядування (соціальні служби), регіональних центрах соціальної політики; правоохоронних органах (психологічні служби, ювенальна превенція, служба пробації, пенітенціарні заклади); організаціях соціального захисту та надання соціальних послуг, охорони здоров’я, освіти, культури, а також закладах вищої освіти тощо.

Студенти мають змогу під час навчання долучатися до наукової, суспільної, волонтерської діяльності, співпраці із соціальними службами, закладами дошкільної і загальної середньої освіти, здобуваючи свій перший професійний досвід. Цікаве й активне дозвілля студентів дає змогу кожному розкрити свої здібності й таланти, реалізовуватися та самовдосконалюватися.

Перейти до вмісту