Факультет - Факультет історичної та соціально-психологічної освіти

Факультет

Факультет історичної та соціально-психологічної освіти Університету Григорія Сковороди в Переяславі утворений рішенням Вченої ради університету від 01 вересня 2018 р. шляхом інтеграції історичного факультету та факультету педагогіки і психології. Факультет історичної та соціально-психологічної освіти готує фахівців освітніх рівнів «бакалавр» і «магістр» за такими спеціальностями:

014 Середня освіта (історія) – випускники отримують освітню кваліфікацію «Бакалавр середньої освіти (історія). Вчитель історії базової школи» (ОР «бакалавр»). Фахівець підготовлений до роботи у галузі базової середньої освіти, може обіймати первинні посади: учитель закладу загальної середньої освіти; учитель спеціалізованого навчального закладу; асистент учителя.

014 Середня освіта (історія) – випускники отримують освітню кваліфікацію «Магістр середньої освіти (історія). Вчитель історії закладу загальної середньої освіти (ОР «магістр»). Фахівець підготовлений до роботи у галузі загальної середньої освіти, може обіймати первинні посади: учитель закладу загальної середньої освіти, викладач професійного навчально-виховного закладу, викладач професійно-технічного навчального закладу; учитель спеціалізованого навчального закладу; асистент учителя.

Ліцензований обсяг підготовки фахівців ОР «бакалавр» – 45 осіб (усього на денній і заочній формах навчання); ОР «магістр» – 70 осіб (усього на денній і заочній формах навчання).

 012 Дошкільна освіта – випускники отримують освітню кваліфікацію «Бакалавр дошкільної освіти» (ОР «бакалавр»); «Магістр з дошкільної освіти» (ОР «магістр»). На вибір абітурієнтів популярні й актуальні спеціалізації: 1) педагогічна і дитяча психологія (освітня кваліфікація: дитячий психолог ЗДО); 2) психолінгвістика розвитку (освітня кваліфікація: дитячий психолінгвіст із діагностики, корекції й розвитку мовлення дітей дошкільного віку); 3) музична освіта у ЗДО (освітня кваліфікація: музичний керівник ЗДО).

Ліцензований обсяг підготовки фахівців ОР «бакалавр» – 100 осіб (усього на денній і заочній формах навчання); ОР «магістр» – 100 осіб (усього на денній та заочній формах навчання).

Випускники закладів вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта можуть працювати у закладах дошкільної освіти різного типу та форм власності; дитячих центрах; реабілітаційних закладах різного типу; управлінських структурах (обласних, міських і районних відділах освіти); у закладах вищої освіти і т. д.

 053 Психологія – випускники отримують освітню кваліфікацію «Бакалавр з психології» (ОР «бакалавр»); «Магістр з психології» (ОР «магістр»). Ліцензований обсяг підготовки фахівців ОР «бакалавр» – 65 осіб (усього на денній і заочній формах навчання); ОР «магістр» – 105 осіб (усього на денній та заочній формах навчання).

Випускники закладів вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія можуть працювати у закладах освіти різних рівнів; лабораторіях; науково-дослідних інститутах; консультативних установах; центрах практичної психології; реабілітаційних центрах; в установах із питань виконання покарань; лікувальних закладах загальнотерапевтичного й психіатричного профілю та ін.

 231 Соціальна робота – випускники отримують освітню кваліфікацію «Бакалавр з соціальної роботи» (ОР «бакалавр»); «Магістр з соціальної роботи» (ОР «магістр»). Ліцензований обсяг підготовки фахівців ОР «бакалавр» – 25 осіб (усього на денній і заочній формах навчання); ОР «магістр» – 40 осіб (усього на денній та заочній формі навчання).

Випускники закладів вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота можуть працювати в органах державної влади і місцевого самоврядування (соціальні служби), регіональних центрах соціальної політики; правоохоронних органах (психологічні служби, ювенальна превенція, служба пробації, пенітенціарні заклади); організаціях соціального захисту та надання соціальних послуг, охорони здоров’я, освіти, культури, закладах вищої освіти тощо.

Термін навчання на денній і заочній формах навчання на всіх спеціальностях факультету історичної та соціально-психологічної освіти – 4 роки (для здобуття ОР «бакалавр»); 1 рік 10 місяців для здобуття ОР «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» (для сп. 012 Дошкільна освіта; сп. 231 Соціальна робота); 1 рік 4 місяці (для здобуття ОР «магістр» за освітньо-професійною програмою) після здобуття ОР «бакалавр» – на денній та заочній формі навчання; 1 рік 9 місяців (для здобуття ОР «магістр» за освітньо-науковою програмою) після здобуття ОР «бакалавр» – на денній формі навчання.

Студенти мають змогу упродовж навчання долучатися до наукової, суспільної, волонтерської діяльності, співпраці із соціальними службами, закладами дошкільної й загальної середньої освіти, здобуваючи свій перший професійний досвід. Цікаве й активне дозвілля студентів дозволяє кожному розкрити свої здібності й таланти, реалізовуватися та самовдосконалюватися.

Студентське життя факультету історичної та соціально-психологічної освіти є дуже насиченим, має давні й цікаві традиції: куліш-знайомство першокурсників щороку на початку вересня; участь студентів у загально-університетському Дні першокурсника й посвяті юнаків і дівчат у студенти; День знайомств; День святого Валентина; День студентського самоврядування; організація й проведення конкурсів: КВК, Брейн-ринг, «Вуличні театри», «Бої подушками», «Міцний горішок»; квестів «Зелене місто», «Козак-квест», «Моя Батьківщина – Україна» та багато інших.

Адреса факультету історичної і соціально-психологічної освіти: 08401, вул. Сухомлинського, 30, каб. № 218, м. Переяслав Київської області, e-mail: istfak461@gmail.com.

Перейти до вмісту