Історія факультету - Факультет історичної та соціально-психологічної освіти

Історія факультету

Факультет історичної та соціально-психологічної освіти Університету Григорія Сковороди в Переяславі утворений рішенням Вченої ради університету від 01 вересня 2018 р. шляхом інтеграції історичного факультету та факультету педагогіки і психології. Історичний факультет створено 01 вересня 1994 р. За 23-річну історію історичного факультету його очолювали: з вересня 1994 р. по травень 1998 р. – кандидат історичних наук, доцент Коцур Віктор Петрович; з травня 1998 р. по серпень 2002 р. – кандидат історичних наук, доцент Колибенко Олександр Володимирович; з вересня 2002 р. по серпень 2012 р. – кандидат політичних наук, доцент Дем’яненко Борис Леонідович; з вересня 2012 р. по вересень 2018 р. – доктор політичних наук, професор Дем’яненко Борис Леонідович. За час становлення й зростання історичного факультету 9 викладачів захистили докторські дисертації (6 – доктори історичних наук, 2 – доктори філософських наук, 1 доктор політичних наук), 70 викладачів, аспірантів, здобувачів – кандидатські (50 – кандидати історичних наук; 16 – кандидати філософських наук; 3 – кандидати політичних наук, 1 кандидат юридичних наук) дисертації.

Факультет педагогіки і психології створений 11 травня 1998 р., на якому продовжили підготовку фахівців дошкільної освіти і започатковано набір студентів на спеціальності «Психологія» і «Соціальна педагогіка». До 2008 р. факультет очолювала кандидат педагогічних наук, доцент Борисова Олена Олександрівна; з вересня 2008 р. по серпень 2018 р. – кандидат педагогічних наук, доцент Яценко Ліана Вікторівна.

Натепер на факультеті історичної та соціально-психологічної освіти функціонують шість кафедр: випускова кафедра історії і культури України та спеціальних історичних дисциплін (завідувач кафедрою – доктор історичних наук, професор Молоткіна Валентина Костянтинівна). На кафедрі працюють 2 доктори наук, 9 кандидатів наук.

Випускова кафедра загальної історії, правознавства й методик навчання (завідувач кафедрою – доктор історичних наук, професор Ігнатенко Марина Миколаївна). На кафедрі працюють 1 доктор наук, 9 кандидатів наук.

Випускова кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти (завідувач кафедрою – доктор психологічних наук, професор Калмикова Лариса Олександрівна). На кафедрі працюють 5 докторів наук, 8 кандидатів наук, 3 викладачі.

Випускова кафедра психології (завідувач кафедрою – кандидат психологічних наук, професор Хомич Галина Олексіївна). На кафедрі працюють 2 доктори наук, 12 кандидатів наук.

Випускова кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи (завідувач кафедрою – кандидат педагогічних наук, професор Мазоха Дмитро Степанович). На кафедрі працюють 4 кандидати наук.

Кафедра філософії і соціальної антропології імені професора І. П. Стогнія (завідувач кафедрою – кандидат філософських наук, доцент Рик Сергій Миколайович). На кафедрі працюють 1 доктор наук, 6 кандидатів наук.

Загалом, на факультеті навчально-виховний процес і науково-дослідну роботу забезпечують 62 особи, з них: докторів наук – 11 (17,7 %); кандидатів наук – 48 (77,4 %), викладачів без наукових ступенів – 4 (4,9 %).

Контингент здобувачів факультету складає 909 осіб, з них 855 студентів (288 осіб денної і 567 осіб заочної форми навчання), 49 аспірантів і 5 докторантів.

Факультет історичної та соціально-психологічної освіти своєчасно реагує на соціальні запити, готуючи майбутніх фахівців до професій, яких найбільше потребує сучасне українське суспільство: учителів закладів загальної середньої освіти, учителів спеціалізованих навчальних закладів, асистентів учителя, викладачів професійного навчально-виховного закладу, викладачів професійно-технічного навчального закладу (сп. 014 Середня освіта (історія)); дитячих психологів ЗДО; дитячих психолінгвістів із діагностики, корекції й розвитку мовлення дітей дошкільного віку; музичних керівників ЗДО (сп. 012 Дошкільна освіта); фахівців, здатних розбудовувати громадянське суспільство, готувати активних суспільних лідерів, волонтерів, допомагати у вирішенні соціальних проблем як окремим громадянам, так і соціальним групам (сп. 231 Соціальна робота); фахівців, що сприяють особистісній самореалізації, забезпеченню психологічного здоров’я нації, готовності долати життєві труднощі й досягати успіху (сп. 053 Психологія).

Студенти мають змогу упродовж навчання долучатися до науково-дослідної, суспільної, волонтерської діяльності, співпраці із соціальними службами, закладами дошкільної й загальної середньої освіти, здобуваючи свій перший професійний досвід. Цікаве й активне дозвілля студентів дозволяє кожному розкрити свої здібності й таланти, реалізовуватися і самовдосконалюватися.

Адреса факультету історичної і соціально-психологічної освіти: 08401, вул. Сухомлинського, 30, каб. № 218, м. Переяслав Київської області, e-mail: istfak461@gmail.com.

Перейти до вмісту