Кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти - Факультет історичної та соціально-психологічної освіти

Кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти

Факультет історичної та соціально-психологічної освіти > home > Кафедри > Кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти
kafedra_sif-new3

Випускова кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти – колектив науковців-однодумців, професіоналів, об’єднаних ідеєю модернізації дошкільної освіти.

В складі кафедри працюють 7 докторів психологічних наук, 6 доцентів, 7 кандидатів педагогічних наук, 1 кандидат філософських наук, 1 доктор філософії в галузі психології, 2 старших викладача. Всі члени кафедри мають відповідну базову освіту та досвід практичної роботи за спеціальністю 012 Дошкільна освіта.

Місія кафедри – служити дитині, людині, Україні, дошкільній освіті.

Візія кафедри – оптимальна і гармонійна модернізація підготовки фахівців для дошкільної освіти, високий рівень наукової і освітньої корпоративності та інноваційності, прагнення до фахової досконалості, лідерство.

Цінності кафедри: дитина, студент, викладач, дошкільна освіта, розвиток особистості, фахова спільність, духовність, компетентність, толерантність, інноваційність, діалогічність, відповідальність, досконалість, унікальність, професійна діалогічна  дискурсивність.

Кафедра здійснює освітню діяльність в компетентнісній парадигмі, керується принципами студентоцентризму, суб’єкт-суб’єктної взаємодії, діалогічності, автономності і корпоративності,  принципами особистісно-орієнтованої спрямованості та врахування освітньої траєкторії кожного студента, гуманізму, фахової центрованості, перспективності й наступності, зв’язку науки з практикою, освітнього евроцентризму та ін.

Концепція діяльності кафедри ґрунтується на власній філософії підготовки майбутнього фахівця дошкільної освіти, яка передбачає: а) комплементарний розвиток його компетентностей (інтегральної, загальних і фахових); б) холістичний розвиток професійної комунікації зокрема її когнітивної, креативної і мотиваційної організації; в) формування у майбутніх фахівців таких компетентностей, як-от: здатностей гармонійно поєднувати усталені та творчі моделі фахової поведінки, відповідально діяти як  автономно, так і в команді, вільно спілкуватися, приймати обґрунтовані рішення, працювати в міжнародному контексті, діяти евристично, використовувати комунікаційні й інформаційні технології тощо.

Члени кафедри використовують у своїй діяльності інноваційні методи, зокрема проблемно-евристичні, практико-пошукові, діалогічні, науково-практичні (репродуктивні й творчі), урізноманітнюють організаційні форми навчального процесу (конференції, практикуми, консультації, тренінги, евристичні бесіди, групові дискусії та ін.); впроваджують в навчальний процес сучасні засоби навчання.

При кафедрі створено і функціонують дві навчально-методичні лабораторії: «Психолінгвістика розвитку» (проф.. Харченко Н.В.), «Духовний розвиток особистості» (доц. Химич Н.Є.).

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів, магістрів, аспірантів і докторантів.

Кафедра випускає збірник наукових праць «Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика», який включено у наукометричні бази Web of Science Core Collection і Scopus.

Члени кафедри активно здійснюють наукову та навчально-методичну діяльність. Зокрема видають одноосібні монографії, розділи в монографіях, наукові статті, навчальні посібники; є учасниками Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, вебінврів; постійно підвищують професійну кваліфікацію через міжнародні стажування, тренінги тощо.

У даний час кафедра працює над реалізацією наукової проблеми «Модернізація дошкільної освіти в третьому десятилітті ХХІ століття».

КЕРІВНИЦТВО

Калмикова Л.О.

Калмикова Лариса Олександрівна

доктор психологічних наук, професор

Завідувач кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти

Особистий профіль ..»

ЗАСТУПНИКИ

Мисан І.В.

Мисан Інна Володимирівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Заступник з навчально-методичної роботи

Особистий профіль ..»

Лохвицька Л.В.

Лохвицька Любов Василівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Заступник з науково-проєктної роботи

Особистий профіль

Харченко Н.В.

Харченко
Наталія Валентинівна

доктор психологічних наук, професор

Заступник з міжнародної роботи

Особистий профіль

Дем'яненко С.Д.

Дем’яненко
Світлана Дмитрівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Заступник з профорієнтаційної роботи

Особистий профіль

Чернякова О.І.

Рудківська Наталія Леонідівна

старший викладач

Заступник з виробничої роботи

Особистий профіль

СКЛАД

Андреєва Т.Т.

Андреєва Тамара Титівна

кандидат філософських наук, доцент

Особистий профіль ..»

avatar_512-300x300-250x250

Ткач Тамара Володимирівна

 доктор психологічних наук, професор

Шимко В.А.

Шимко Віталій Артурович

доктор психологічних наук, професор

Особистий профіль ..»

Доцевич Т.І.

Доцевич Тамілія Іванівна

доктор психологічних наук, професор

Волженцева І.В.

Волженцева Ірина Вікторівна

доктор психологічних наук, професор

(за сумісництвом)

Особистий профіль

Борисова О.О.

Борисова
Олена Олександрівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Особистий профіль

Савчин О.М.

Савчин
Олександр Михайлович

старший викладач

Особистий профіль

Калмигов Г.В.

Калмиков
Георгій Валентинович

доктор психологічних наук, доцент

(за сумісництвом)

Рудківська Н.Л.

Чернякова Олена Іванівна

кандидат педагогічних наук, старший викладач

Особистий профіль

Кролівець Ю.В.

Кролівець Юлія Віталіївна

доктор філософії в галузі психології, викладач

Особистий профіль

Литвишко О.М.

Литвишко Олена Миколаївна

кандидат педагогічних наук, викладач

Особистий профіль

Химич Н.Є.

Химич Нінель Євгенівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Особистий профіль

СТАРШИЙ ЛАБОРАНТ

Єпіфанова С.П.

Єпіфанова Світлана Павлівна

ГРАФІК РОБОТИ

Пн. – Пт. – 830–1700
Сб. – Нд. – вихідний

Обідня перерва: 1230–1300

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, корпус № 1, поверх № 2, каб. 210.

+38 (04567) 5-87-92

 kafedra_phdpu@ukr.net; kafedra_phdpu@i.ua

Facebook

Перейти до вмісту