Історія кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти - Факультет історичної та соціально-психологічної освіти

Історія кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти

Факультет історичної та соціально-психологічної освіти > Історія кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти

Набір студентів на спеціальність «педагогіка і психологія (дошкільна)»  здійснювався з 1988 року, але випускової кафедри на той час не існувало. Викладачі, які обслуговували цю спеціальність, працювали на кафедрі педагогіки і психології (завкафедри Сенчило В.Л.). 29.08.1988 р. була створена кафедра педагогіки і методики початкового навчання, в склад якої увійшли й викладачі дошкільної педагогіки і психології (завкафедри – кандидат педагогічних наук, доцент Мазоха Д.С.).

У 1992 році було створено кафедру дошкільної педагогіки та практичної психології під керівництвом кандидата психологічних наук, доцента Хомич Г.О. Згідно з інструктивними листами Міністерства освіти України № 11 – 980 від 05.05.1998 р., № 1 – 5/ від 25.05.1998 р., а також у зв’язку з необхідністю структуризації та впорядкування кафедр Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту імені Григорія Сковороди відповідно до ліцензованих спеціальностей, за якими здійснюється підготовка педагогічних кадрів, наказом № 55-к від 22.06.1998 р. були ліквідовані 19 існуючих кафедр та створено 25 нових, у тому числі й випускову кафедру дошкільної педагогіки і психології (завкафедри – кандидат педагогічних наук, доцент Калмикова Л.О.).

З 01.09.2004 р. кафедру дошкільної педагогіки та психології перейменовано на кафедру дошкільної педагогіки і методики навчання (завкафедри – доктор педагогічних наук, професор Нікітчина С.О.). Відповідно до п. 3.8. рішення Колегії Міністерства освіти і науки України від 22.04.2010 року, протокол №14/1-41 та згідно з рішенням Вченої ради університету від 25.06.2010 року, протокол №10 кафедру дошкільної педагогіки та методики навчання реорганізовано в кафедру педагогіки і методики дошкільної освіти. З 01.09.2015 р. (наказ № 63 від 21.04.2015 р. по університету «Про реорганізацію кафедр») кафедру педагогіки і методики дошкільної освіти перейменовано на кафедру психології і педагогіки дошкільної освіти відповідно до п. 5 ст. 33 Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 р. № 1556-VII. Очолює кафедру Калмикова Лариса Олександрівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти, завідувач лабораторії «Психолінгвістика розвитку дитини», академік МАНПО, академік АН ВО України головний редактор збірника наукових праць «Психолінгвістика. Психолингвистика. Psycholinguistics», голова правління громадської організації Всеукраїнської асоціації психолінгвістів.

Перейти до вмісту