Міжнародна діяльність - Факультет історичної та соціально-психологічної освіти

Міжнародна діяльність

Кафедра філософії імені професора І. П. Стогнія: доктор філософських наук, професор кафедри Базалук Олег Олександрович є головою Міжнародного філософсько-космологічного товариства (МФКТ), головним редактором наукових журналів «Philosophy and Cosmology» і «Future human image». Член консультативної ради з когнітивної психології видавництва Cambridge Scholars Publishing (Великобританії), керівник китайсько-європейського центру стратегічних досліджень (Університет нафтохімічних технологій провінції Гуандун (Маомін, Китай).

Члени кафедри взяли участь: у ІІ Міжнародній конференції «Europa srodkowo-Wschodnia: Wojna jako problem wspoiczesnego swiata – teoria, practika, kulturowe konteksty» (Київ-Зелена Гура-Карлов, 08–12 травня 2019 р.) (професор Базалук О. О., доцент Харченко Л. М., доцент Юхименко Н. Ф.).

Scientific Conference «The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2019», which will be hosted by the Taras Shevchenko National University of Kyiv Faculty of Philosophy. Kyiv. Ukraine, 23–24 квітня 2019 р. (професор Базалук О. О., доцент Харченко Л. М., доцент Юхименко Н. Ф.).

Були учасниками Українсько-Польського форуму «Освіта для миру», м. Переяслав-Хмельницький, 08–10 жовтня 2019 р. (доцент Рик С. М., доцент Кравченко О. П., доцент Левченко Л. Ю., доцент Харченко Л. М.).

Планується спільно з Міжнародним філософсько-космологічним товариством проведення міжнародної конференції «The 1st Chinese-European studies in Social Sciences and Humanities International Conference», April 22-23, 2020, Kyiv, Ukraine; May 07-10, 2020, Zielona Góra, Poland; November 03-06, 2020, Maoming, Guangdong Province, China.

Кафедра Історії та культури України: професор Коцур В. П. і доцент Дудар В. Л. є учасниками міжнародних освітніх форумів-практикумів Ukrainian Global Scool, Erasmus+, K2 MoPED, результатом яких стало вдосконалення робочих програм дисциплін, які забезпечуються кафедрою;

Викладачі кафедри Ставицька А. В., Коцур Л. М., Дудар В. Л. взяли участь у третьому етапі міжнародного проекту IREX «Вивчай та розрізняй: інформаційна грамотність».

Кафедра Психології: доцент кафедри Василькевич Я. З. пройшла зарубіжне науково-педагогічне стажування зі школою англійської мови у Західно-Фінляндському коледжі, м. Гуйттінен, Фінляндія (12–18 травня 2019 р.).

Доцент кафедри Ніколаєв Л. О. є сертифікованим тренером Європейської федерації коучінгу (ЄФК), засновником центру розвитку особистості «TrainingBOX».

Кафедра є ініціатором проведення Міжнародного науково-методичного вебінару з науковцями кафедри психології «Брестського державного університету імені О. С. Пушкіна» (Білорусь) «Психологічна безпека особистості у мінливому світі», м. Переяслав-Хмельницький, 29 листопада 2018 р.; 17 лютого 2020 р.

Співорганізатори Міжнародної науково-практичної конференції «Психосинтез: актуальні проблеми теорії та практики», м. Київ, 25 листопада 2019 р. Партнерство у цьому напрямі передбачає наукову взаємодію з ученими, психотерапевтами та очільниками Інституту психосинтезу Польщі, Франції, Ізраїлю, Данії, Норвегії та Азербайджану.

Упродовж 2018–2019 рр. викладачами кафедри опубліковані наукові статті у фахових виданнях, індексованих у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Scienсe:

  1. Волженцева І. В. Без мотиву не буває цілеспрямованої мовленнєвої активності: своєрідність дитячих монологічних висловлювань. Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика. Вип. 25 (1), 2019. С. 107-147 (у співавторстві). ISSN 2309-1797;e-ISSN 2415-3397. Web of Science.
  2. Доцевич Т. І. Психосемантичні особливості сприйняття рекламних відеороликів. Психолінгвістика. Психолингвистика. Вип. 25 (1), 2019. С. 384-408 (у співавторстві) ISSN 2309-1797; e-ISSN 2415-3397. Web of Science.
  3. Доцевич Т. І. Роль метакогнітивних стратегій читання в розвитку читацької компетентності. Психолінгвістика. Психолингвистика. 2019. Вип. 26 (І). С. 105-125. ISSN 2309-1797; e-ISSN 2415-3397. Web of Science.
  4. Кириченко Т. В. Особливості розвитку міжособистісної мовленнєвої комунікації підлітків. Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика. Переяслав-Хм., Вип. 23(1). С. 119-139. ISSN23091797. Web of Science.

Члени кафедри були співавторами міжнародної колективної монографії:

Психологическая безопасность личности в изменяющем мире: [международная коллективная монография] / ред. И. В. Волженцевой. Переяслав.-Хм. – Брест (Беларусь). 2019. 474 с.

Професор Волженцева І. В. і доцент кафедри Кириченко Т. В. мають публікації наукових статей у зарубіжних виданнях.

Науковці кафедри є членами редколегії наукових журналів ЄС:

Василькевич Я. З. European humanities studies: State and Society / Europejskie studia Humanistyczne: Panstwo i Spoleczenstwo / Наукове видання «Європейські гуманітарні дослідження: Держава та Суспільство». ISSN №2450-6486. 2017 р., 2018 р.

Волженцева І. В. Міжнародний науковий журнал «Paradigm of knowledge» / «Парадигма пізнання». В-во «ТК Меганом». м. Маскат, Оман,  2017–2019 рр. Міжнародний науковий журнал «Науковий огляд». В-во «ТК Меганом». м. Маскат, Оман, 2017–2019 рр. Міжнародний науковий журнал «Innovative Solutions In Modern Science» / «Інноваційні рішення в сучасній науці», м. Дубай. Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ), 2017–2019 рр.

Волженцева І. В., Кириченко Т. В. Науковий журнал категорії «А» Psycolingvistics. Пcихолінгвістика. Психолингвистика. Переяслав-Хмельницький. Web of Science, 2018 р., 2019 р.

Викладачі кафедри беруть участь у закордонних Міжнародних заходах:

Волженцева І. В. II Республиканский научно-практический семинар с международным участием «Актуальные вопросы помощи личности в кризисных состояниях». Мастер-класс «Оптимизация психических состояний личности эмоциогенными способами». Методический семинар в центральной городской больнице «Инновационная технология полифункциональной регуляции эмоционального здоровья человека в ранней медицинской реабилитации», 14-16 марта 2018 г., г. Брест, Беларусь.

Волженцева І. В. Международный вебинар «Инновационные технологии в дошкольном образовании», УО «Могилевский ГУ имени А. А. Кулешова», 24 апреля  2018 г., г. Могилев, Беларусь.

Волженцева І. В. XVII Konferencji naukowej z cyklu nierówności społeczne a wzrost gospodarczy – teoria, polityka i praktyka wobec współczesnych kwestii społecznych, 20–21 Wrzesień 2018. r. Rzeszów, Польша / XVII Наукова конференція із серії соціальних нерівностей та економічного зростання – теорія, політика та практика щодо сучасних соціальних питань, 20–21 вересня 2018 р., м. Жешув (Ряшів), Польща.

Волженцева І. В. Международный вебинар «Актуальные проблемы и тенденции современного дошкольного образования», УО «Могилевский ГУ им. А. А. Кулешова», 21 марта 2019 р., г. Могилев, Беларусь.

Волженцева І. В. Miedzynarodowa Naukowa Konferencja «Społeczno-psychologiczne aspekty zdrowego stylu życia studentów». Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 4–5 czerwca 2019, Krakow, Poland. Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-психологічні аспекти здорового способу життя молоді», Краківський економічний університет, 4–5 червня 2019 р., м. Краків, Польща.

Волженцева І. В. XVIII Konferencja naukowa «Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy» pod hasłem «Nauka, wiedza, kapitał ludzki na rzecz lepszej jakości życia», 26–27 września 2019 r., Rzeszów, Polska. XVIII Наукова конференція «Соціальна нерівність та економічне зростання» під гаслом «Наука, знання, людський капітал для кращої якості життя», 26–27 вересня 2019 р., м. Жешув (Ряшів), Польща.

Доцевич Т. І. Міжнародна науково-практична конференція «Психологія і педагогіка як науки становлення і розвитку сучасної особистості», 27–28 грудня 2019 р., м. Влоцлавек, Польща.

Кириченко Т. В. Х Республиканская научно-практическая конференция с международным участием «Психологическое здоровье в контексте развития личности», 14 февраля 2019., г. Брест, Беларусь.

Кириченко Т. В. ІV Международный научно-практический семинар «Социальная психология здоровья и современные информационные технологии», 11 апреля 2019 г., г. Брест, Беларусь.

Волженцева І. В., Кириченко Т. В. Международная научно-практическая конференция «Пожилой человек в изменяющемся мире», 16 октября 2019 г., Брест, Беларусь.

Участь у Європейській програмі з наукових досліджень Erasmus+. ВНЗ-партнер – Гданський університет, доцент  Василькевич Я. З., координатор 2017 р.

Європейська Асоціація наук з Безпеки (European Association for Security), м. Краків, Польща, члени Асоціації доцент Гуріна З. В., доцент Герасіна С. В., 2017–2019 рр.

Співпраця з Міжнародною громадською організацією «Міжнародний фонд «Взаєморозуміння і толерантність» щодо проведення соціально-психологічних тренінгів (СПТ) у рамках реалізації гуманітарного проекту секретаріату Правління «Служба медико-соціально-психологічної допомоги жертвам націонал-соціалізму Другої Світової війни із залученням їхніх родичів та волонтерів у Переяславі», (Україна–Німеччина), доцент  Герасіна С. В.  (2011, 2015–2020 рр.).

Доцент кафедри Герасіна С. В. є членом Європейської Асоціації Транзактного Аналізу (ЄАТА) та Української Асоціації Транзактного Аналізу (УАТА) у галузі психоконсультуання та психотерапії, 2012, 2019 рр.

Доцент кафедри Руденко О. В. пройшла підвищення кваліфікації з отриманням сертифікатів за напрямом «Травмафокус І-ІІ рівень», «Травмафокус болю ІІ рівень» під егідою Інституту нейропсихотерапії, директора, автора методу і тренера Томаса Вебера, м. Відень, Австрія, березень-листопад 2019 р.

Доцент кафедри Ніколаєв Л. О. пройшов Міжнародну акредитацію Центру розвитку особистості «TrainingBOX» (керівник центру), Латвійський акредитаційний навчальний заклад ITEC, Міжнародний сертифікат № 04122019LV22, 04 грудня 2019 р., м. Рига, Латвія.

Кафедра Психології і педагогіки дошкільної освіти:

Зарубіжними партнерами кафедри у реалізації Міжнародного освітянського проекту в галузі дошкільної педагогіки є ЗО «Могильовський державний університет імені А. О. Кулєшова» (Республіка Білорусь); Барановичський державний університет (Республіка Білорусь); Міжнародна вища школа практичної психології (м. Рига, Латвія); Університет інформатики та мистецтв (м. Лодзь, Польща); Вища школа бізнесу (Домброва Гурніча, Польща); Глівіцька вища школа підприємництва (Польща); Інститут педагогіки Гданського університету (Польща); Дитячий садок «Ворота знань» (м. Тампа-Лутц, Флорида, США).

Кафедра активно співпрацює з громадськими організаціями: Фундацією Central European Academy Studies and Certification (CEASC); Інститутом Міжнародної академічної та наукової співпраці (ІМАНС).

Студентка Світлана Марчукевич брала участь у програмі академічної мобільності за програмою ЕРАЗМУС+ (перший освітній рівень – бакалавр) у Гданському університеті (Польща), 2016–2017 рр. & 2017–2018 between institutions from Programme and Partner Countries (connected with the UG’s agreement with the National Agency no. 2016-1-PL01-KA107-023880)».

Упродовж 2017–2019 рр. на виконання положень угоди про співпрацю з кафедрою педагогіки дитинства й сім’ї Могильовського державного університету ім. А. А. Кулешова (Республіка Білорусь) систематичним стало проведення Міжнародного науково-практичного вебінару «Актуальні проблеми і тенденції сучасної дошкільної освіти».

Упродовж 2017–2019 рр. викладачі кафедри є учасниками Міжнародного науково-практичного семінару «Дошкільна освіта: досвід, проблеми, перспективи» (Барановичі, Заклад Освіти «Барановичський державний університет», Республіка Білорусь).

Багаторічною є міжнародна діяльність кафедри з ЕUROPEAN ASSOCIATION FOR SECURITY (Європейською Асоціацією наук з Безпеки), координаційний центр якої знаходиться в м. Кракові (Польща). До складу Європейської Асоціації наук з Безпеки входять близько 500 персональних членів з 24 країн, в тому числі інституційні – 40 закладів. До складу Президії наукової ради організації, зокрема її секретарем від України є кандидат педагогічних наук, професор кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти Лохвицька Любов Василівна.

Упродовж більше 10 років триває співпраця з дитячим садочком «Ворота знань» (м. Тампа-Лутц, Флорида, США) у контексті реалізації Міжнародного освітянського проекту в галузі дошкільної педагогіки.

Викладачами кафедри проведено: Міжнародний круглий стіл «Сучасні тенденції  в освіті Польщі (у рамках IV Українсько-Польського освітнього форуму «Освіта заради миру», жовтень 2019 р.)», спікер професор Марія Гроенвальд).

Всеукраїнський (з Міжнародною участю) науково-методичний семінар-практикум «Моральний патерн вихователя – базис моральної вихованості дошкільників», 11 квітня 2019 р., м. Черкаси.

ХІV Міжнародну науково-практичну конференцію «Психолінгвістика в сучасному світі», м. Переяслав-Хмельницький, 25–26 жовтня 2019 р.

ІІ  Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Інновації в дошкільній освіті», м. Переяслав-Хмельницький, 28–29 березня 2019 р.

Х Міжнародний науково-практичний семінар «Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы», Барановичи, Республіка Беларусь, 28 березня 2019 р. (учасники доцент Лохвицька Л. В., доцент Андреєва Т. Т., викладач Литвишко О. М.).

Кафедра Політології: професор Дем’яненко Б. Л. і доцент кафедри Дем’яненко В. М. від 2017 р. є учасниками дослідницького проекту (nr UMO-2016/23/D/HS5/00902) «Перші покоління свободи. Держава, патріотизм, демократія у свідомості молоді (студентів) у Польщі і в Україні – порівняльний аналіз» (Педагогічний університет у Кракові, Польща).

Кафедрою в 2019 р. проведено Міжнародну конференцію «Суспільні науки, полікультурність, інтернаціоналізація: світовий досвід і перспективи для України», м. Переяслав-Хмельницький, 16–17 травня 2019 р.

Доцент кафедри Коцур В. В. є активним учасником міжнародної співпраці з Європейською асоціацією наук з безпеки (Польща), Стамбульським фондом науки та культури (Туреччина).

Викладачі кафедри Коцур В. В., Коцур Л. М., Лада О. В. взяли участь у третьому етапі міжнародного проекту IREX «Вивчай та розрізняй: інформаційна грамотність».

Кафедра Загальної історії, правознавства і методик навчання: доценти кафедри Красножон Н. Г. і Непорожня Г. А. взяли участь у тренінгах у рамках проекту «Модернізації педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання – MoPED», результатом яких стало вдосконалення робочих програм дисциплін, які забезпечуються кафедрою.

Перейти до вмісту