Вступнику - Факультет історичної та соціально-психологічної освіти

Вступнику

Варість навчання та реквізити оплати на 2020-2021 н.р.

 Гаряча лінія приймальної комісії: + 38 (04567) 5-66-96; + 38 (096) 703-12-71; + 38 (095) 187-27-22; + 38 (093) 104-20-26

Буклети спеціальностей

Соціоісторичний факультет готує фахівців освітніх рівнів «бакалавр» і «магістр» за такими спеціальностями і спеціалізаціями:

014.03 Середня освіта (історія), спеціалізація: основи правознавства – випускники отримують кваліфікацію «Бакалавр освіти. Вчитель історії» (ОР «бакалавр»); «Магістр освіти. Вчитель історії та основ правознавства. Викладач історичних дисциплін» (ОР «магістр»).

014.03 Середня освіта (історія), спеціалізація: краєзнавчо-туристична робота – випускники отримують кваліфікацію «Бакалавр освіти. Вчитель історії» (ОР «бакалавр»); «Магістр освіти. Вчитель історії, організатор краєзнавчо-туристичної роботи. Викладач історичних дисциплін» (ОР «магістр»).

014.03 Середня освіта (історія), спеціалізація: українознавство – випускники отримують кваліфікацію «Бакалавр освіти. Вчитель історії» (ОР «бакалавр»); «Магістр освіти. Вчитель історії та українознавства. Викладач історичних дисциплін» (ОР «магістр»).

014.03 Середня освіта (історія), спеціалізація: музеєзнавство – випускники отримують кваліфікацію «Бакалавр освіти. Вчитель історії» (ОР «бакалавр»); «Магістр освіти. Вчитель історії, організатор музейної справи. Викладач історичних дисциплін» (ОР «магістр»).

014.03 Середня освіта (історія), спеціалізація: християнська етика – випускники отримують кваліфікацію «Бакалавр освіти. Вчитель історії» (ОР «бакалавр»); «Магістр освіти. Вчитель історії, християнської етики, етики та естетики. Викладач історичних дисциплін» (ОР «магістр»).

Ліцензований обсяг підготовки фахівців ОР «бакалавр» – 45 осіб (усього на денній і заочній формах навчання); ОР «магістр» – 70 осіб (усього на денній і заочній формах навчання).

052 Політологія – випускники отримують кваліфікацію «Політолог» (ОР «бакалавр»); «Політолог» (ОР «магістр»). Ліцензований обсяг підготовки фахівців ОР «бакалавр» – 25 осіб (усього на денній і заочній формах навчання); ОР «магістр» – 30 осіб (усього на денній і заочній формах навчання).

281 Публічне управління та адміністрування – випускники отримують кваліфікацію «Бакалавр публічного управління та адміністрування» (ОР «бакалавр»). Ліцензований обсяг підготовки фахівців ОР «бакалавр» – 15 осіб (усього на денній і заочній формах навчання).

012 Дошкільна освіта – випускники отримують кваліфікацію «Бакалавр дошкільної освіти» (ОР «бакалавр»); «Магістр з дошкільної освіти» (ОР «магістр»). Ліцензований обсяг підготовки фахівців ОР «бакалавр» – 100 осіб (усього на денній і заочній формах навчання); ОР «магістр» – 100 осіб (усього на денній та заочній формах навчання).

053 Психологія – випускники отримують кваліфікацію «Бакалавр з психології» (ОР «бакалавр»); «Магістр з психології» (ОР «магістр»). Ліцензований обсяг підготовки фахівців ОР «бакалавр» – 30 осіб (усього на денній і заочній формах навчання); ОР «магістр» – 70 осіб (усього на денній та заочній формах навчання).

231 Соціальна робота – випускники отримують кваліфікацію «Бакалавр з соціальної роботи» (ОР «бакалавр»); «Магістр з соціальної роботи» (ОР «магістр»). Ліцензований обсяг підготовки фахівців ОР «бакалавр» – 25 осіб (усього на денній і заочній формах навчання); ОР «магістр» – 40 осіб (усього на денній та заочній формі навчання).

Перелік спеціальностей і вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим строком навчання) або другий (третій) курс (з нормативним строком навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра:

Спеціальність «012 Дошкільна освіта» – сертифікат ЗНО з української мови і літератури / Вступний іспит з української мови і літератури; Фаховий іспит (Дошкільна педагогіка та психологія);

Спеціальність «231 Соціальна робота» – сертифікат ЗНО з української мови і літератури / Вступний іспит з української мови і літератури; Фаховий іспит (Соціальна педагогіка).

Термін навчання на денній і заочній формах навчання – 4 роки (для здобуття ОР «бакалавр»); 1,4 років (для здобуття ОР «магістр» за освітньо-професійною програмою) після здобуття ОР «бакалавр» – на денній та заочній формі навчання; 1,9 років (для здобуття ОР «магістр» за освітньо-науковою програмою) після здобуття ОР «бакалавр» – на денній формі навчання.

Навчаються за кошти державного замовлення 95 % студентів денної та заочної форм навчання, на контрактній формі – до 5 %.

 

Перелік документів, які подають абітурієнти для здобуття освітнього рівня «БАКАЛАВР»:

 • документ про освіту й додаток до нього;
 • сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (оригінал або завірені копії) з предметів, що відповідають переліку вступних випробувань;
 • інформаційна картка до сертифікату ЗНО;
 • копія паспорта (ст. 1-2, 11);
 • копія ідентифікаційного номера;
 • копія трудової книжки (для осіб, які мають трудовий стаж);
 • 4 фотокартки розміром 3х4 см;
 • юнаки, які вступають на денну форму навчання, подають копію приписного посвідчення (стор. 1-3) чи військового квитка (стор. 1, 8-11, 26-27);
 • копія свідоцтва про одруження (у разі зміни прізвища).

 

Перелік документів, які подають абітурієнти для здобуття освітнього рівня «МАГІСТР»:

 • документ про здобутий освітній рівень і додаток до нього;
 • сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови на спеціальності «052 Політологія»; «053 Психологія»; «231 Соціальна робота»);
 • копія паспорта (ст. 1-2, 11);
 • копія ідентифікаційного номера;
 • юнаки, які вступають на денну форму навчання, подають копію приписного посвідчення (стор. 1-3) чи військового квитка (стор. 1, 8-11, 26-27);
 • копія свідоцтва про одруження (у разі зміни прізвища);
 • 4 фотокартки розміром 3х4 см;
 • інші документи, які дають право на пільги, встановлені законодавством України.


Адреса соціоісторичного
факультету: 08401, вул. Сухомлинського, 30, каб. № 218, м. Переяслав Київської області, тел. (04567) 5-38-85, e-mail: istfak.1@i.ua.

Перейти до вмісту