Наукова робота кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти - Факультет історичної та соціально-психологічної освіти

Наукова робота кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти

Кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти

щорічно проводить міжнародні науково-практичні конференції:

 • Психолінгвістика в сучасному світі;

Посилання на сайт збірника

 • Інноваційні технології в дошкільній освіті;

Фото програми і фото збірника посилання на сайт

Посилання на сайт збірника

 • Вебінар «Актуальні проблеми і тенденції сучасної дошкільної освіти».

Збірники, монографії, посібники,які випускає кафедра психології в педагогіки дошкільної освіти

За результатами наукових досліджень і науково-практичних конференцій кафедра видає такі  збірники наукових праць:

 • «Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика», який входить у науко метричні бази Web of Science, Scopus.

Інноваційні технології в дошкільній освіті;

 • Психолінгвістика в сучасному світі

В 2018 – 2019 роках викладачі кафедри є авторами одноосібних монографій

 1. Харченко, Н.В. (2018). Розвиток аудіювання у дітей старшого дошкільного віку. (Монографія). Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М. 502 с.
 2. Калмиков, Г.В. (2019). Психологія формування професійно-мовленнєвої діяльності майбутніх психологів. (Монографія). Київ : Видавничий Дім «Слово». 316 с.

Член кафедри Гавриш Н. В. є автором підручника

 1. Литературное чтение: Русский язык: Учеб. для 4 кл. общеобразоват. учеб. завед. с обучением на рус. языке / Н.В.Гавриш, Т.С.Маркотенко. – Підручн.     К.: Генеза, 2016. – 176с.

Вийшли в світ посібники   викладачів кафедри:

 1. Калмикова, Л.О. (2017). Перспективність і наступність в навчанні мови й розвитку мовлення дітей дошкільного і молодшого шкільного віку: психолінгвістичний і лінгвометодичний виміри: навч.-метод. посіб. Київ: Видавничий дім «Слово». 448 с.
 2. Лохвицька. Л. В.Тлумачний словник-мінімум із соціальної педагогіки та соціальної роботи 2-ге вид., оновл. Тернопіль: Мандрівець, 2017. 232 с. [Електронне видання].

http://ephsheir.uhsp.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/2378

 1. Калмикова, Л.О. (2016). Формування у дітей старшого дошкільного віку мовленнєвої діяльності: діагностико-розвивальний комплекс: навч.-мет. пос. Київ: Видавничий Дім «Слово». 384 с.
 2. Лохвицька. Л. В. Особистість дошкільника: Дорога до Я-морального: навч. посіб. Тернопіль: Мандрівець, 2016. 408с.
 3. Лохвицька. Л. В. Моралинки для Миколки і Маринки: Збірник ігор до програми з морального виховання дітей дошкільного віку «Скарбниця моралі»: метод. посіб. Тернопіль: Мандрівець, 2016. 200 с. (гриф МОН «Схвалено для використання в закладах дошкільної освіти»)

Участь у конкурсах, олімпіадах.

У 2015-2019 роках студенти спеціальності 012 Дошкільна освіта брали участь в Конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах.

У 2019 році на Конкурс студентських наукових робіт в Бердянському державному педагогічному університеті була представлена робота Мирончук Олени Юріївни на тему «Збагачення лексичного складу мовлення дітей старшого дошкільного віку в дидактичних іграх і вправах». Науковий керівник : кандидат педагогічних наук, доцент Дем’яненко С.Д.

У 2018 році Чернецька Тетяна Володимирівна посіла ІІ місце місце на Конкурсі студентських наукових робіт в Бердянському державному педагогічному університеті. Тема «Методика навчання дітей старшого дошкільного віку складання загадок». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Харченко Н. В.

У 2017 році  Чернецька Тетяна Володимирівна  зайняла  ІІІ місце на Конкурсі студентських наукових робіт в Глухівському національному педагогічний  університеті імені Олександра Довженка. Тема: «Формування у дітей старшого дошкільного віку умінь пейзажного малювання (на матеріалі сприймання репродукцій художніх картин)». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Харченко Н.В

У 2017 році студенти Чорнобай Інна Тарасівна і Гладченко Діана Юріївна брали участь в олімпіаді в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

У 2016 році Горобець Тетяна Григорівна  посіла  ІІІ місце на Конкурсі студентських наукових робіт в Глухівському Національному педагогічному  університеті Імені Олександра Довженка. Тема: «Формування у дітей старшого дошкільного віку ціннісного ставлення до природи засобами науково-художніх творів письменників-природознавців». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Харченко Н.В.

Члени кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти брали участь в міжнародних конференціях:

 • Х Міжнародний науково-практичний семінар «Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы» Барановичи, Республіка Беларусь, 28 березня 2019 г.(Проф. Лохвицька Л. В. доц Андреєва Т. Т. викл. Литвишко О. М. ),
 • VІІІ Україно-польський/ Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» 8 – 10 жовтня 2019 р.м. Переяслав-Хмельницький.(Проф Лохвицька Л. В., доц Андреєва Т. Т.)
 • XVIIIKonferencja naukowa  z   cyklu  «Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy» pod hasłem «Nauka, wiedza, kapitał ludzki na rzecz lepszej jakości życia» – Rzeszów, 26 – 27 września 2019 roku (Polska).(Проф. Волженцева І. В.,)
 • Международная научно-практическая конференция «Пожилой человек в изменяющемся мире», 16 октября 2019  года. Брест, Беларусь. .(Проф. Волженцева І. В.,)
 • «Gospodarka polski 1990-2019 o lepszy model gospodarki opartej na wiedzy» (Rzeszowski, 2019).(Доц. Калмиков Г. В).
 • «Nierówności społeczne a wzrostgospodarczy» (Rzeszów, 2019).( Проф. Калмикова Л.О. доц. Харченко Н. В.)
 • Вебінар«Актуальные проблемы и тенденции современного дошкольного образования» Республіка Беларусь, «Могилевский  ГУ им. А.А.Кулешова», каф.  педаг. детства и семьи, 21.03.2019.( Проф. Калмиеова Л. О., Волженцева І. В., Гавриш Н. В., Лохвицька Л.В. , доц. Андреєва Т. Т. Борисова О. О. Дем’яненко С.Д., Мисан І. В. ХарченкоН. В. Химич Н. Є. викл. Савчин О. М. Кралівець Ю. В.Литвишко О. М. )
 • «Society. Integration. Education» (Rezekne, Latvia, 2019),(Проф. Калмикова Л. О. доц. Мисан І. В. Харченко Н. В,).
 • ІХ Міжнародний науково-практичний семінар «Дошкольное образование:опыт, проблемы, перспективы»Барановичи, Респубдика Беларусь, 23 березня 2018 г.(Проф. Лохвицька Л. В. доц Андреєва Т. Т., викл. Литвишко О. М. ),
 • Республиканский научно-практический семинар с международным участием «Актуальные вопросы помощи личности в кризисных состояниях» 14–15 марта 2018 года, Республіка Беларусь. .(Проф. Волженцева І. В.)

 Вебинар «Инновационные технологии в дошкольном образовании» 24 апреля 2018 кафедра педагогики детства и семьи  УО «Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова» Могильов Беларусь. (Проф. Калмиеова Л. О., Волженцева І. В., Гавриш Н. В., Лохвицька Л.В., доц. Андреєва Т. Т. Борисова О. О. Дем’яненко С.Д., Мисан І. В. ХарченкоН. В. Химич Н. Є. викл. Савчин О. М. Кралівець Ю. В.Литвишко О. М. )

XVII interdyscyplinarna konferencja naukowa z cyklu «Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy» pod hasłem „Teoria, polityka i praktyka wobec współczesnych kwestii społecznych» Rzeszów 20–21. 09. 2018. r. Польша. (Проф. Волженцева І. В.,)

Вебинар І Международный научно-методический вебинар «Психологическая безопасность личности в изменяющемся мире-2018», 29 листопада 2018 року Брест (Беларусь). (Проф. Волженцева І. В., Лохвицька Л.В., доц. Андреєва Т. Т.. Дем’яненко С.Д..)

«IGROTEKA+KREATIVATORS» 12-15 серпня 2018, м. Юрмала, Латвія Міжнародний 25-й книжкий форум Book Forum (м. Львів, 19-22.09.2018). (Проф. Гавриш Н. В.)

VІІІ Міжнародний науково-практичний семінар «Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы» Барановичи, Респубдика Беларусь, 23-24 березня 2017 г. .(Доц. Лохвицька Л.В., Андреєва Т.Т., викл. Кролівець Ю.В., Литвишко О. М, ),

Challenges of Psycholinguistics and Psychology of Language and Speech (COPAPOLS 2017) Third Interactional Conference/ (2017). Book of Abstracts. Serhii Zasiekin Larysa & Zasiekina, (Eds). Lutsk: Lesya Ukrainka Eastem European National University. (Проф. Волженцева І. В.,)

«Інноваційні наукові дослідження в сфері соціології, психології та політичних наук» м. Сладковічево, Словацька Республіка 10–11 березня 2017 р. (Проф. Волженцева І. В.,)

Курси перепідготовки з екології в  рамках Міжнародний проекту Єсо BRU 2017 р..(Доц Андреєва Т. Т.).

Scientific and Professional Conference «Science Without Boundaries –  development in 21 century »; 28.08.2016, Budapest (Проф. Гавриш Н. В.)

«Aktualni problem suchasnoї doshkilnoї ta vishhoї osviti» (Warszawa, 2016), (Доц. Калмиков Г. В.)

«Аctual problems of modern preschool and higher education» (Warszawa, 2016). (Проф. Калмикова Л. О., доц.  Калмиков Г. В., Мисан І. В.)

«Aktualne naukowe Problemy.Rozpatrzenie, decyzja, praktyka» (Gdańsk, 2016), (Проф. Калмикова, доц. Л. О,Мисан І. В.Харченко Н. В.)

VІІ Міжнародний науково-практичний семінар «Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы»Барановичи, Респубдика Беларусь, 23-24 березня 2016 г. (Проф. Калмикова Л. О, доц. Дохвицька Л. В. Мисан І. В. викл. Литвишко О. М.)

Proceedings of the International scientific-practical conference «Actual Questions and Problems of Development of social Sciences» (Kielce, Republic of Poland, June 28-30, 2016). Kielce: Holy Cross University, 2016. (Доц. Лохвицька Л.В.)

II республиканская научно-практическая конференция. «Специальное образование: опыт и перспективы»26 окт. 2016 г. Могилев: МГУ имени А.А.Кулешова (Доц. Лохвицька Л. В).

Theory for Practice in the Education of Contemporary society» (Riga, 2015), (Проф. Калмикова Л.О., доц. Калмиков Г. В. Мисан І. В. Харченко Н. В.) .

«Innovative and Interdisciplinary Life Long Educationto Ensure Sustainable Society Development» (Aluksne, 2015) (Проф. Калмикова Л. О., доц. Мисан І. В., Харченко Н. В.)

Міжнародна науково-практична конференція, присвячена ювілею кандидата педагогічних наук, доцента В.А. Шишкіної «Дошкольное образование: наука-практике» Могильов, Республіка Білорусь, 8 жовтня 2015 р. (Доц Андреєва Т. Т.).

International conference «Towards Research-based Education». Programme. Abstracts of research reports. LEU: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2015(Доц. Лохвицька Л. В.)

XVI International Research and Practice Conference and Stage Of the Championship in Psychology and Educational sciences (London, February 12 – February 17, 2015) (Доц. Лохвицька Л. В).

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтвау», Мінськ, Республіка Білорусь,19 -20 листопада 2015 р. .(Доц Андреєва Т. Т.),

Член кафедри Доц Андреєва Т. Т. брала участь в проекті «Курс Модуль Жана Монне» «Основи європейської проектної діяльності»в рамках міжнародного проекту, що реалізується у Запорізькому національному університеті за програмою Європейського союзу ERASMUS  травень 2019 р.

Перейти до вмісту